Spelen, leren en ontdekken

Groep 4

Nieuws                 Documenten           Fotopagina

Hallo en welkom op de klassenpagina van onze groep!

Deze groep 4 wordt begeleid door meneer Maarten en meneer Ad.

Graag geven wij u wat informatie over groep 4.

Op maandag is meneer Ad in de groep aanwezig. De rest van de week is meneer Maarten in de groep aanwezig. Op maandag en dinsdag wordt de groep ondersteund door Wendy Brugmans. Op woensdag, donderdag en vrijdag is er een onderwijsassistent stagiair aanwezig.

Op dinsdag vindt het schoolzwemmen plaats. Denk aan de zwemspullen. In het zwemrooster kunt u zien wanneer er met kleding gezwommen gaat worden. Het zou het fijn zijn als uw kind geen sieraden op deze dag aan heeft of ze makkelijk uit kan doen. Zo blijft het zo veilig mogelijk voor uw kind. Ook is het fijn als uw kind kleding aan heeft die makkelijk zelf aan en uit te trekken is. Op vrijdag is de gymles. Denk aan de gymkleding.

We eten in of na de ochtendpauze samen fruit (geen koekjes). Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag lunchen we samen in de klas. Alle kinderen mogen dan een beker met een zuivelproduct of sap mee naar school nemen. Deze bekers worden tot de lunch in de koelkast bewaard. Verder mogen alle kinderen een broodvariant mee naar nemen en evt. nog een stuk peperkoek.

De kinderen nemen geen eigen schrijfspullen mee naar school. De school zorgt voor potloden, pen, liniaal, gum, potloden, schaar, plak en puntenslijper. Alleen een etui en één marker is wenselijk. Als er spullen moedwillig kapot gemaakt worden, zal er een vergoeding voor een nieuw exemplaar gevraagd worden.

In groep 4 komen er voor de kinderen nieuwe vakgebieden bij. We stappen over van het leesonderwijs in groep 3, naar de taalmethode Taal Actief. Deze methode gebruiken we voor taal en spelling. Met rekenen gaan we door met de methode Wereld in Getallen. Ook gaan we het vak begrijpend lezen intensief oppakken. Dit doen we door middel van de methode Nieuwsbegrip en door een werkboek waarbij we extra oefenen om het begrijpend lezen een flinke impuls te geven.

Bij de vakgebieden rekenen, spelling en begrijpend lezen gaan we werken met drie verschillende niveaus; basisniveau, talentniveau (voor de kinderen die wat meer in huis hebben) en intensief niveau (voor kinderen die wat meer ondersteuning nodig hebben). Dit doen we om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van uw kind.

Spelling, rekenen en woordenschat wordt met snappet verwerkt. Dit is een tablet waarop kinderen de verwerkingsoefeningen maken, automatiseren en daarna ook op hun eigen niveau verder kunnen werken.

Technisch lezen wordt elke dag geoefend met “mandjes lezen”. Met mandjes lezen maken de kinderen kennis met verschillende vormen van boeken; stripboeken, leesboeken, prentenboeken, informatieboeken en tijdschriften. Het gaat hier vooral om het plezier in het lezen en “meters maken”. Kinderen die wat meer moeite hebben met het lezen werken tijdens het mandjeslezen bij de leerkracht of onderwijsassistent. Ze hebben dan werk op hun leesniveau waarbij ze afwisselend verhaaltjes en woordrijtjes lezen en werkbladen. Later in het jaar gaan ze op dat moment met Estafette werken.

Begrijpend lezen doen we met nieuwsbegrip. Dit is een methode waarbij elke week een les wordt aangeboden die past bij het nieuws van die week. Het is dus altijd actueel en up to date. Ook werken we met een werkboekje voor het begrijpend lezen. Hierin oefenen we de verschillende vraagstellingen die bij het begrijpend lezen aan bod komen.

Om de zelfstandigheid te bevorderen werken we met een weektaak. Hierop staat verplicht werk en keuzewerk. Deze weektaak krijgen de kinderen aan het einde van de week mee naar huis, zodat u samen nog eens met uw kind kunt bekijken wat hij/zij de afgelopen week allemaal gedaan heeft op school.

Verderop in het schooljaar gaan we werken met een vragenkaartje en een rood/groen kaartje. Alle kinderen hebben deze kaartjes. Een vragenkaartje leggen ze op hun tafeltje neer als ze een vraag hebben. De leerkracht maakt rondes in de klas om kinderen tijdens verwerking te begeleiden en vragen te beantwoorden. Het groen/rood kaartje heeft twee zijdes. Rood leggen ze neer als ze niet gestoord willen worden door een klasgenoot. Bij groen mag dat wel om iets te vragen over het werk.

In de klas wordt ook gebruik gemaakt van het verkeerslicht. Dit geeft aan wanneer de kinderen wel of niet mogen overleggen. De beertjes Meichenbaum zijn zichtbaar in de klas om de taakaanpak te verduidelijken. Hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe de kinderen een taak aan pakken.

Tien keer per jaar werken we in ateliers. We werken dan met alle kinderen van groep 4,5 en groep 6 door elkaar. Wij kiezen creatieve activiteiten uit die leerkrachten en ouders dan in groepjes gaan uitvoeren. Techniek is ook een onderdeel van deze ateliers. We vinden het fijn als er veel ouders mee kunnen helpen, want dan is het mogelijk om kleine groepjes te maken. Dus als u tijd en zin heeft op dinsdagmiddag kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind!

Wat kunt u thuis met uw kind nog doen:
-Stimuleren om te lezen, veel lezen
-Tafeltjes oefenen en herhalen
-Klok kijken – digitaal en analoog

Elke week zijn er 2 hulpjes in de klas. Zij helpen met kleine klusjes. Ze mogen ook na schooltijd even helpen in de klas. Dit is geen verplichting! Na 10 minuten moeten de kinderen naar huis.

Sinterklaas is in onze klas erg welkom. Wij draaien dan ook het Sinterklaasprogramma van het Sinterklaasjournaal mee. Als uw kind ‘het echte verhaal rondom Sint kent’ zou het fijn zijn als ook hij/zij het Sinterklaasverhaal ‘meespeelt’.

Ouders zijn altijd welkom ná schooltijd. Als er iets is, kom gewoon even langs dan praten we erover of we maken een afspraak voor een gesprek. Voor schooltijd is alleen tijd om even kort iets mede te delen. In die tijd kunt u met uw kind nog even in de klas kijken naar gemaakt werk of gewoon even lekker sfeer proeven. Ook vindt er te zijner tijd een dag plaats waarop opa’s en oma’s welkom zijn om te komen kijken in onze groep.

We hopen u zo voldoende informatie over groep 4 gegeven te hebben! We vertrouwen er op dat we samen met u als ouders en met de kinderen een fijn schooljaar kunnen maken.Contact

Basisschool Het Speleon
Klarinetstraat 4
5402 BE Uden
hetspeleon@kiemuden.nl
0413-332337

Routeplanner >

Foto

IMG_0108 IMG_0104
IMG_0106 IMG_0101
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links